Milieustraat


Behoud van waardevolle grondstoffen

Een circulair ambachtscentrum geeft afgedankte producten en materialen waar mogelijk een tweede leven. Is het nog interessant voor hergebruik door een nieuwe eigenaar, dan gaat het naar de kringloopwinkel. Bij een beschadiging wordt het product gerepareerd of gerefurbished. Bruikbare onderdelen of materialen gaan naar de ambachtswerkplaats, Alleen wanneer er geen upcycling mogelijk is, wordt het afval zorgvuldig gerecycled via de milieustraat. Zo wordt onnodig verbranden voorkomen, hebben producten een langere levensduur en gaan er minder waardevolle grondstoffen verloren.

Voorbereiden voor hergebruik op de milieustraat

Er is binnen de circulaire ambachtscentra veel aandacht voor het anders sorteren en hergebruiken van het grof huishoudelijk afval dat op de milieustraat wordt gebracht. De gedachte is dat dit afval, na sortering, veel producten en materialen bevat die voor een ander nog bruikbaar zijn. Maar de vraag is welke wet- en regelgeving van toepassing is als herbruikbaar of te repareren producten en materialen er uit worden geselecteerd, mogelijk naar elders worden vervoerd en vervolgens weer als product worden verkocht. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld geven we hierover uitleg.

Rapport: Milieustraten en de circulaire economie

Wat is de stand van zaken van de afvalinzameling en scheiding op milieustraten en bij kringloopbedrijven? Witteveen en Bos voerde in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uit met als centrale doel om de positie en de bijdrage van milieustraten aan de transitie naar een circulaire economie te vergroten.

Drive-through; duurzaamheidsplein in Oss

Sinds mei 2019 heeft de gemeente Oss een Duurzaamheidsplein: een unieke plek waar de kringloopwinkel en de milieustraat samen zijn gekomen. Hier wordt nog eens duidelijk dat deze partijen elkaar goed kunnen helpen, omdat ze in feite hetzelfde doel hebben.

Hoger op de R-ladder

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De mate van circulariteit wordt vaak gerelateerd aan de zogenaamde R-ladder. Hoe hoger op de R-ladder, hoe lager het grondstofgebruik en hoe meer circulair de strategie.