Milieustraat


Behoud van waardevolle grondstoffen

Een circulair ambachtscentrum geeft afgedankte producten en materialen waar mogelijk een tweede leven. Is het nog interessant voor hergebruik door een nieuwe eigenaar, dan gaat het naar de kringloopwinkel. Bij een beschadiging wordt het product gerepareerd of gerefurbished. Bruikbare onderdelen of materialen gaan naar de ambachtswerkplaats, Alleen wanneer er geen upcycling mogelijk is, wordt het afval zorgvuldig gerecycled via de milieustraat. Zo wordt onnodig verbranden voorkomen, hebben producten een langere levensduur en gaan er minder waardevolle grondstoffen verloren.

Hoger op de R-ladder

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De mate van circulariteit wordt vaak gerelateerd aan de zogenaamde R-ladder. Hoe hoger op de R-ladder, hoe lager het grondstofgebruik en hoe meer circulair de strategie.

Rapport: Milieustraten en de circulaire economie

Wat is de stand van zaken van de afvalinzameling en scheiding op milieustraten en bij kringloopbedrijven? Witteveen en Bos voerde in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uit met als centrale doel om de positie en de bijdrage van milieustraten aan de transitie naar een circulaire economie te vergroten.

Drive-through; duurzaamheidsplein in Oss

Sinds mei 2019 heeft de gemeente Oss een Duurzaamheidsplein: een unieke plek waar de kringloopwinkel en de milieustraat samen zijn gekomen. Hier wordt nog eens duidelijk dat deze partijen elkaar goed kunnen helpen, omdat ze in feite hetzelfde doel hebben.

Kringloop Zwolle; recyclen van donzen dekbedden

‘Met het kopen van dit dekbed vermindert u de CO2-uitstoot’, staat er op de mooie houten labels die met touw aan de donzen dekbedden zijn gebonden. Het dekbeddenproject is een van de succesvolle projecten van Circulair Ambachtsnetwerk WaardeRing, waarin veel partners met elkaar samenwerken.