Prijsvraag en pilots


Nieuwe prijsvraag 2020 gelanceerd!

Nederland streeft naar een volledige circulaire economie in 2050. Gemeenten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren door een circulair ambachtscentrum op te zetten. Om gemeenten ook dit jaar te stimuleren, is er weer een prijsvraag uitgeschreven. De best beoordeelde plannen krijgen een subsidie van maximaal 50.000 euro. De inschrijfperiode loopt van 7 september t/m 19 oktober 2020.

Wie kan aanvragen?

Alleen een gemeente kan subsidie ontvangen. De gemeente kan de aanvraag wel indienen in samenwerking met andere partijen. Welke vorm van samenwerking het beste past is afhankelijk van de lokale situatie.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende uitvoeringsvormen:

  1. Verschillende onderdelen van het ambachtscentrum op één fysieke locatie.
  2. Een nauwe samenwerking tussen kringloopwinkel en (reparatie)werkplaats op één locatie en de milieustraat op een andere locatie.
  3. Elk onderdeel heeft zijn eigen locatie waartussen een nauwe samenwerking plaatsvindt.
  4. Naast kringloop, (reparatie)werkplaats en milieustraat wordt er ook intensief samengewerkt met plaatselijke mbo’s en ROC’s of andere onderwijsinstellingen.
  5. Een ambachtscentrum dat in regionaal verband nauw samenwerkt met meerdere milieustraten en kringloopbedrijven in de nabije omgeving.
  6. Een andere vorm van het combineren van samenwerkingspartijen.

Prijsvraag Circulaire Ambachtscentra 2020 (pdf, 481 kB)

Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022

Aanmeldformulier (xlsx, 21 kB)

Het plan en het aanmeldformulier kunnen worden ingediend via vanghuishoudelijkafval@rws.nl.

Pilots circulaire ambachtscentra

Prijsvraag 2019

In 2019 stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 1 miljoen euro beschikbaar voor het project circulaire ambachtscentra.

Gemeenten, maar ook kringloopbedrijven en afvalinzamelaars werden opgeroepen hun plan voor het opstarten of uitbreiden van een circulair ambachtscentrum aan te leveren. De best beoordeelde plannen kregen financiële ondersteuning voor het uitvoeren van hun plan.

10 pilots gestart

In de zomer van 2019 schreef het Rijk een prijsvraag uit: ‘Wie kan een doordacht plan voorleggen voor het opzetten van een circulair ambachtscentrum?’ De ingezonden plannen zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury, bestaande uit leden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, BKN, NVRD, Stichting Repair Café en de VNG. (Vereniging Nederlandse Gemeenten)

Uit de 43 inzendingen zijn 10 gemeenten geselecteerd:

Almere, Arnhem, Amersfoort, BUCH, Goeree-Overflakkee, Hengelo, Hoeksche Waard, Maastricht, Tilburg en Zwolle.

Lees over hun plannen in de inspiratiegids (pdf, 1.6 MB)