Sociaal


Circulaire ambachtscentra is mensenwerk

Een circulair ambachtscentrum kan niet bestaan zonder mensen die er werk van maken en bevordert sociale cohesie in de maatschappij. Circulaire ambachtscentra combineren een breed scala aan activiteiten en bieden daarmee volop werkgelegenheid en kansen voor het sociale domein. De uitdaging voor gemeenten en circulaire ambachtscentra is deze kansen te verzilveren en vraag en aanbod van werkplekken en nieuwe bedrijvigheid bij elkaar te brengen.

Sociale activatie op circulaire ambachtscentra

Een circulair ambachtscentrum heeft mensen nodig die aangeboden afval
beoordelen en scheiden, mensen die kapotte producten repareren, en mensen die afgedankte materialen hergebruiken om iets nieuws te creëren. Panteia deed onderzoek naar de vraag in hoeverre circulaire ambachtscentra ook kansen (kunnen) bieden voor het bereiken van doelen binnen het sociaal domein, zoals activering van mensen en het bieden van plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Sociale inzet onmisbaar

Bij kringloopbedrijf La Poubelle staat reparatie hoog in het vaandel ondanks dat moderne apparaten steeds moeilijker te repareren zijn. De werkplaats, voor reparatie van fietsen, hout, elektra en sorteren en schoonmaken, staat of valt bij de inzet van de vele medewerkers, waarvan het grootste deel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betreft.