Laat je inspireren: 10 pilots circulaire ambachtscentra


In het najaar van 2019 zijn 10 geselecteerde gemeenten van start gegaan met het opstarten of doorontwikkelen van een circulair ambachtscentrum.Door bijvoorbeeld een kringloopwinkel, een reparatiewerkplaats en de milieustraat met elkaar te verbinden ontstaat een plek voor producthergebruik. Hierdoor wordt onnodig weggooien van grondstoffen en materialen voorkomen.

Ruime interesse voor hergebruik van producten

Recent onderzoek laat zien dat ruim driekwart van de mensen openstaat voor tweedehands producten.

Het circulair ambachtscentrum vormt een inspirerende plek waar inwoners terecht kunnen voor een uiteenlopend aanbod van tweedehands spullen.

Leren en inspireren

In de 10 geselecteerde gemeenten brengen Rijkswaterstaat in samenwerking met de BKN, Stichting Repair Café, NVRD, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het ministerie van IenW de leerervaringen in kaart.

Maar niet alleen de leerervaringen zijn interessant. Het is ook de bedoeling dat we anderen inspireren met een circulair ambachtscentrum aan de slag te gaan. Een circulair ambachtscentrum levert een concrete bijdrage aan de circulaire economie.

Download de inspiratiegids Circulaire ambachtscentra

Benieuwd naar de geselecteerde gemeenten van 2019 en hun plannen? Download de inspiratiegids (pdf, 1.5 MB) en lees meer over elk project.

Voor meer informatie en inspiratie: volg ons ook op twitter @afvalcirculair