Aan de slag


Een van de ambities om te komen tot een circulaire economie is een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra. Die beweging is volop in gang gezet. Sommige gemeenten of partijen zijn nog startend, anderen zijn al in een vergevorderd stadium. Op deze pagina vind je informatie gericht op de verschillende fasen bij het ontwikkelen van een circulair ambachtscentrum. Je komt te weten hoe je kennis opbouwt, met welke wet- en regelgeving je te maken hebt, krijgt praktische ondersteuning en leert hoe je je netwerk laat groeien.

Starten met een CA

Vanuit verschillende hoeken samenwerken aan hergebruik van producten en materialen en reparatie. Door het verbinden van een kringloopwinkel, reparatiewerkplaats, milieustraat, onderwijs en het sociaal domein, voorkom je dat producten en materialen onnodig bij het afval terechtkomen.

Monitoring

Hoe doen circulaire ambachtscentra het in Nederland? Om dat inzichtelijk te krijgen Rijkswaterstaat werkt samen met circulaire ambachtscentra aan een nationale monitor. Die heeft als doel om de voortgang op landelijk niveau te meten.

Inspiratie

Hoe hebben andere circulaire ambachtscentra hun organisatie ingericht? Welke creatieve en succesvolle initiatieven zijn hier van de grond gekomen, of welke lessen zijn er juist geleerd? Op deze pagina vind je een aantal mooie praktijkvoorbeelden.

Wet- en regelgeving

Als circulair ambachtscentrum moet je rekening houden met een aantal juridische aspecten. We raden je aan om de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum te onderzoeken.

Meubels repareren op school

In een circulair ambachtscentrum gaat het over het hergebruiken van producten in plaats van recyclen van afval. Zo werken verschillende scholen al samen met een circulair ambachtscentrum om oude of afgedankte meubels op te knappen.

Bibliotheek

Als je een circulair ambachtscentrum begint, is kennis macht. Rijkswaterstaat laat diverse onderzoeken uitvoeren over circulaire ambachtscentra. De resultaten hiervan bieden je een goede basis, als je er zelf een begint. Hoe kijken mensen tegen tweedehands spullen aan? Welke kansen zijn er voor mensen met een arbeidsbeperking? Wat is het effect van een circulair ambachtscentrum? Naar al dit soort vragen werd onderzoek gedaan. In onze online bibliotheek vind je alle onderzoeken en rapporten op een rij.