Monitoring van nationale en gemeentelijke doelen


Hoe doen circulaire ambachtscentra het in Nederland? Om dat inzichtelijk te krijgen werkt Rijkswaterstaat samen met circulaire ambachtscentra aan een nationale monitor. Die heeft als doel om de voortgang op landelijk niveau te meten. Dit gebeurt op basis van een vragenlijst met vragen op sociaal-, milieu- en financieel gebied. Het streven is dat de monitor niet alleen nuttig is voor het Programma Circulaire Ambachtscentra, maar ook voor alle deelnemende gemeenten en ambachtscentra zelf. Daarnaast moet de monitor, die nog in ontwikkeling is, afgestemd zijn op de behoeften van de gemeenten en circulaire ambachtscentra.

Heb je ideeën over de ontwikkeling van deze monitor of wil je op een andere manier meewerken? Neem dan contact met ons op met als onderwerp: ‘monitoring’.

Monitor Circulaire Ambachtscentra

In 2020 is de monitor ontwikkeld om in de drie domeinen milieu, sociaal en economisch de volgende zaken te meten:

 • Milieu/circulariteit:
  • verminderen van afval;
  • toename van hoogwaardig product- en materiaal gebruik;
  • CO2-reductie;
 • Sociaal:
  • bijdrage aan educatie;
  • gedrag van inwoners;
 • Economisch:
  • werkgelegenheid;
  • financiële zelfstandigheid;
  • vermeden maatschappelijke kosten voor afvalverwerking.

De Monitor Circulaire Ambachtcentra zal 2025 operationeel zijn en al enige trends laten zien. Op dit moment vindt de Proef Op de Som 2.0 plaats. Wilt u mee doen, neem dan contact met ons op.

Landelijk beeld hoogwaardig hergebruik en reparatie

Uit huidige databronnen is op te maken hoeveel huishoudelijk afval ontstaat en wat het scheidingspercentage is. Behoefte is er nog aan een meetmethode voor het in kaart brengen van hoogwaardig hergebruik en reparatie van producten en materialen voor heel Nederland.

Kringloopwinkels en vaak ook RepairCafés zijn onderdeel van een circulair ambachtcentrum. In de BKN benchmark wordt onder andere de hoeveelheid en waarde van verkochte spullen, maar ook de werkgelegenheid van aangesloten kringloopwinkels in kaart gebracht. De RepairMonitor houdt de hoeveelheid reparaties per land bij, inclusief de populairste producten die succesvol gerepareerd worden.

Met de Monitor Circulaire Ambachtcentra is een methodiek ontwikkeld waarbij de voortgang en resultaten van circulaire ambachtscentra, onder meer op het gebied van hoogwaardig hergebruik, in kaart gebracht kunnen worden. Hierbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de hierboven genoemde monitoringsprojecten van de BKN en RepairCafé.

Meer over monitoring lees je in de ‘Startersgids Circulair Ambachtscentrum (pdf, 38 MB)