Ontwikkelen monitoring in tekst


Ontwikkelen monitoring circulair ambachtscentrum

Organisatie

 • Hoe is CA georganiseerd
 • Partnerpartijen
 • Rol gemeente
 • Samenwerking met onderwijsinstelling

Kenmerken

 • Aantal fysieke locaties
 • Terrein- en vloeroppervlak
 • Aanbod van functies en services
 • Verzorgingsgebied

Milieu

 • Kilogram producten en materialen per jaar
  • Inzameling
  • Verkocht en/of gerepareerd

Financiën

 • Omzet uit verkoop, reparaties en overige diensten
 • Online verkoop ja/nee
 • Kosten van het CA
 • Waarschijnlijkheid dat CA op eigen benen kan staan

Sociaal

 • Aantal bezoekers/klanten
 • Aantal en fte werkzame/ betrokken personen
 • Aantal en fte uit PSO-doelgroep
 • Ontwikkeling PSO-doelgroep na traject