Bibliotheek


Rijkswaterstaat laat verschillende onderzoeken uitvoeren die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van circulaire ambachtscentra. Hoe kijken mensen bijvoorbeeld tegen tweedehands spullen aan, welke kansen zijn er voor mensen met een arbeidsbeperking, wat is het effect van een circulair ambachtscentrum en welke ervaringen hebben andere gemeenten?

Wij delen mee in de Kennisbibliotheek VANG – Huishoudelijk afval. 
Circulair Ambachtscentrum maakt deel uit van het programma VANG – Huishoudelijk afval. Een programma wat gemeenten helpt met kwaliteitsverbetering in onder andere afvalscheiding, recycling en grondstofketens. Bij VANG – Huishoudelijk afval is een uitgebreide bibliotheek ingericht.

CA-inspiratie: Van alle kanten waarde

Van stort naar trots”, zo omschrijft een projectmanager bij een gemeente een circulair ambachtscentrum. Het is een plek waar vanuit verschillende invalshoeken gewerkt wordt aan product-hergebruik en reparatie. Door het verbinden van een kringloopwinkel, een reparatiewerkplaats, een milieustraat en het onderwijs wordt onnodig weggooien van producten en grondstoffen voorkomen.

Samen met onze partners VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) (Vereniging Nederlandse Gemeenten), NVRD, Repair Café en BKN hebben we het Inspiratiedocument Circulaire Ambachtscentrum gemaakt. Dit interactieve document neemt je mee in vijf verschillende perspectieven vanuit de verschillende pijlers van een circulair ambachtscentrum. Je vindt er concrete voorbeelden, handige tips uit de praktijk en ervaringen van experts. Het kan een handig startpunt zijn om het gesprek te starten met partners en te verkennen wat de mogelijkheden zijn om zelf een circulair ambachtscentrum op te zetten.

Handelingsperspectief sociaal domein circulaire ambachtscentra

Circulaire ambachtscentra kunnen een goede rol vervullen in sociale activatie door mensen met een bijzondere positie op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit kan op verschillende manieren. Zo kunnen circulaire ambachtscentra niet alleen impact hebben op duurzaam materiaalgebruik en recycling, ze kunnen ook een sociale impact hebben.

In de praktijk zien we dat het realiseren van sociale impact uitdagingen met zich meebrengt. Daarom heeft Rijkswaterstaat aan Panteia gevraagd om een onderzoek uit te voeren en tips te geven hoe circulaire ambachtscentra geholpen kunnen worden bij het vergroten van hun sociale impact.

CA in de pers

De roep om een circulaire samenleving wordt steeds dringender en de aandacht voor het Circulair Ambachtscentrum groeit. Ook de landelijke en lokale media springen hierop in. Op de pagina 'CA in de pers' vind je een selectie van boeiende artikelen, podcasts en video’s over Circulaire Ambachtscentra.

Uitgelicht

Een kijkje achter de schermen. Fragment uit de documentaireserie ‘De kracht van de kringloopwinkel’ (uitgezonden door de VPRO, 2019).