Bibliotheek


Meten is weten

Rijkswaterstaat laat verschillende onderzoeken uitvoeren die een bijdrage leveren aan het tot stand komen van circulaire ambachtscentra.

  • Hoe kijken mensen bijvoorbeeld tegen tweedehands spullen aan?
  • Welke kansen zijn er voor mensen met een arbeidsbeperking?
  • Wat is het effect van een circulair ambachtscentrum?
  • Welke ervaringen hebben andere gemeenten?

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle gepubliceerde documenten. De  meest recente publicatie wordt hier ook uitgelicht.

Handelingsperspectief sociaal domein circulaire ambachtscentra

Circulaire ambachtscentra kunnen een goede rol vervullen in sociale activatie door mensen met een bijzondere positie op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Dit kan op verschillende manieren. Zo kunnen circulaire ambachtscentra niet alleen impact hebben op duurzaam materiaalgebruik en recycling, ze kunnen ook een sociale impact hebben.

In de praktijk zien we dat het realiseren van sociale impact uitdagingen met zich meebrengt. Daarom heeft Rijkswaterstaat aan Panteia gevraagd om een onderzoek uit te voeren en tips te geven hoe circulaire ambachtscentra geholpen kunnen worden bij het vergroten van hun sociale impact.