Wet- en regelgeving


Als circulair ambachtscentrum moet je rekening houden met een aantal juridische aspecten. We raden je aan om de haalbaarheid van een circulair ambachtscentrum te onderzoeken. Hieronder staan een aantal belangrijke juridische aspecten aangestipt. Meer in detail lees je hierover in de bibliotheek, of schakel een deskundige in.

  • Afvalrecht: afval dat je hebt afgegeven op een milieustraat krijgt de afvalstatus en wordt bedrijfsafval. Maar: als je producten sorteert en scheidt voor hergebruik, kan er sprake zijn van einde-afvalstatus.
  • Aanbestedingsrecht en Wet Markt en Overheid: vraag deskundig advies bij het vormen van samenwerkingsverbanden. De Wet Markt en Overheid geldt wanneer je als gemeente gaat deelnemen aan een markt. Zelfs als je geen geld vraagt voor je transactie.
  • Bestemmingsplan/Omgevingsplan: dit is van toepassing als je bijvoorbeeld een nieuw circulair ambachtscentrum gaat bouwen of de milieustraat anders wil inrichten.
  • Vergunningen en activiteitenbesluit: misschien start je een nieuwe inrichting en is daarvoor een Omgevingsvergunning Milieu nodig. Neem daarvoor contact op met je Omgevingsdienst.
  • Certificering: als je elektro(on)ische apparatuur gaat repareren in een ambachtscentrum, krijg je mogelijk te maken met CENELEC-richtlijnen, in verband met schadelijke stoffen. Dit is onder andere het geval als je het apparaat gebruikt om uit elkaar te halen. Ook voor het gebruiken van de onderdelen voor een ander apparaat is certificering nodig.
  • Transport: de vervoerder van het materiaal dat de afvalstatus heeft moet zich laten registreren bij het NIWO. Dit is sowieso het geval als een bedrijf afval naar een milieustraat brengt of afval vanaf daar verder vervoert.

Hoe gaan circulaire ambachtscentra om met juridische kwesties?