Circulaire ambachtscentra is mensenwerk


Een circulair ambachtscentrum kan niet bestaan zonder mensen die er werk van maken en bevordert sociale cohesie in de maatschappij. Circulaire ambachtscentra combineren een breed scala aan activiteiten en bieden daarmee volop werkgelegenheid en kansen voor het sociale domein. De uitdaging voor gemeenten en circulaire ambachtscentra is deze kansen te verzilveren en vraag en aanbod van werkplekken en nieuwe bedrijvigheid bij elkaar te brengen.

In de prakijk

Oude supermarkt nu hotspot reparatie en hergebruik

In Ontmoetingswerkplaats De JoJo, onderdeel van circulair ambachtscentrum Bollenstreek, draait alles om reparatie en hergebruik. Wat in 2015 begon als Repair Café Teylingen, is intussen een bruisende plek waar mensen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en zich thuis voelen. Jaarlijks wordt 30.000 kilo aan voorwerpen en materialen binnengebracht; 20.000 kilo gaat – al dan niet gerepareerd – van hieruit op weg naar een nieuwe eigenaar. Repaircafe.org sprak met coördinator Lisa de Blok en vrijwilligers Ton Wijsman, Wil Zoet en Gerard Zwartjes.

Sociale inzet onmisbaar

Bij kringloopbedrijf La Poubelle staat reparatie hoog in het vaandel ondanks dat moderne apparaten steeds moeilijker te repareren zijn. De werkplaats, voor reparatie van fietsen, hout, elektra en sorteren en schoonmaken, staat of valt bij de inzet van de vele medewerkers, waarvan het grootste deel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die aangewezen zijn op ons soort werk en onze begeleiding.

Goed om te weten

De impact van circulaire ambacht

Circulaire Ambachtscentra dragen bij aan de sociale transitie en de circulaire economie. Tot die conclusie komt het Impact Institute. De sociale onderneming en onderzoeksbureau deed in opdracht van Rijkswaterstaat een impactmeting voor Circulaire Ambachtscentra. Aan de hand van twee cases rondom houtbewerking is de economische, sociale en ecologische impact gemeten en inzichtelijk gemaakt in dit eindrapport. Naast impact door het vermijden van milieukosten komt de sterke maatschappelijke waarde vanuit het sociaal domein naar voren.

Sociale activatie op circulaire ambachtscentra

Een circulair ambachtscentrum heeft mensen nodig die aangeboden afval
beoordelen en scheiden, mensen die kapotte producten repareren, en mensen die afgedankte materialen hergebruiken om iets nieuws te creëren. Panteia deed onderzoek naar de vraag in hoeverre circulaire ambachtscentra ook kansen (kunnen) bieden voor het bereiken van doelen binnen het sociaal domein, zoals activering van mensen en het bieden van plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.