Circulaire Ambachtscentra inspiratie: van alle kanten waarde


Nieuwsflits Circulaire Ambachtscentra 10 mei 2022

Via deze nieuwsflits houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws rondom het programma Circulaire Ambachtscentra. Omdat u voor dit onderwerp een contact van ons bent, ontvangt u deze nieuwsflits.

Circulaire Ambachtscentra inspiratie: van alle kanten waarde

“Van stort naar trots,” zo omschrijft een projectmanager bij een gemeente een circulair ambachtscentrum. Het is een plek waar vanuit verschillende invalshoeken gewerkt wordt aan product-hergebruik en reparatie. Door het verbinden van een kringloopwinkel, een reparatiewerkplaats, een milieustraat en het onderwijs wordt onnodig weggooien van producten en grondstoffen voorkomen.

Met een circulair ambachtscentrum naar een circulaire economie

Het doel van een circulair ambachtscentrum? Hergebruik en reparatie bevorderen. Het gaat bij een circulair ambachtscentrum namelijk om zo min mogelijk waardevolle grondstoffen verliezen: dus hoe zorg je dat je producten repareert of hergebruikt?

De impact van Circulaire Ambacht

Circulaire Ambachtscentra dragen bij aan de sociale transitie en de circulaire economie. Tot die conclusie komt het Impact Institute. De sociale onderneming en onderzoeksbureau deed in opdracht van Rijkswaterstaat een impactmeting voor Circulaire Ambachtscentra. Aan de hand van twee cases rondom houtbewerking is de economische, sociale en ecologische impact gemeten en inzichtelijk gemaakt. Naast impact door het vermijden van milieukosten komt de sterke maatschappelijke waarde vanuit het sociaal domein naar voren.

In het programma Circulaire Ambachtscentra werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen met de NVRD, VNG en BKN en Stichting Repair Café aan Circulaire Ambachtscentra. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.