Online lunchlezing over gedragsinterventies op de milieustraat (02/10/2023)


Datum
Plaats in agenda
Tijd
12.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

Tijdens deze lunchlezing komen twee onderwerpen aan bod.

1. Inrichten milieustraat vanuit gedragskennis

Nederland heeft als doel om in 2050 volledig circulair te zijn. Maar om daar te komen staan we voor een hoop uitdagingen. Zo probeert Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van IenW, via het programma Circulaire Ambachtscentra producten langer in de kringloop te houden door reparatie en verkoop als tweedehands. Maar hoe maak je hiermee echt impact als mensen hun auto volladen met spullen voor de milieustraat en het liefst alles zo snel mogelijk in de bak bij het grofvuil gooien? Er gaan nog te veel goede spullen verloren en daar komt de kennis van gedrag om de hoek kijken!

Femke van Geel van gedragsbureau Dijksterhuis en van Baaren heeft in opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Utrecht gekeken hoe je een milieustraat vanuit gedragskennis zo optimaal mogelijk in kunt richten, zodat er zo veel mogelijk herbruikbare spullen worden ingezameld. Tijdens de sessie staan we stil bij de verschillende stappen die we in dit onderzoek doorlopen hebben:

  • De analysefase: Welke gedragsfactoren spelen een rol bij het stimuleren van duurzaam gedrag op de milieustraat?
  • Interventiefase: Welke interventies sluiten aan bij de belangrijkste psychologische factoren? En hoe dragen deze interventies bij aan een nieuw frame van het concept milieustraat?

Vervolgens gaan we graag met jullie in gesprek over de uitkomsten. Wat kunnen we met deze resultaten uit dit onderzoek? Wat kunnen we hieruit toepassen bij andere milieustraten? En wat kunnen we hier van leren om toekomstig beleid aan te passen?

2. Ervaringen veldproef Meierijstad

Wat is voor je gemeente een eerste logische stap als je aan de slag gaat met het inrichten van de milieustraat? In Meierijstad is een veldproef van start gegaan voor het aanleveren van herbruikbare spullen op de milieustraat. Deze worden apart ingenomen en verder gesorteerd. Daarnaast worden bezoekers op een andere wijze ontvangen. Tijdens de lunchlezing presenteert Pieter Reus over de ervaringen van Meierijstad in de eerste vier maanden van de nieuwe aanpak.

Aanmelden

Aanmeldformulier