Circulaire ambachtscentra in een circulaire economie

Gepubliceerd op 25 mei 2021

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De mate van circulariteit wordt vaak gerelateerd aan de zogenaamde R-ladder. Hoe hoger op de R-ladder, hoe lager het grondstofgebruik en hoe meer circulair de strategie.

Circulaire ambachtscentra zijn essentieel in een circulaire economie. Zij zetten in op de hogere R-strategieën:

  • Reuse (hergebruik). Door verkoop van tweedehands producten worden spullen hergebruikt.
  • Repair (repareren). Door onderhoud en reparatie krijgen spullen een tweede leven en wordt de kennis over reparatie binnen ambachtscentra opgebouwd.
  • Refurbish (opknappen). (Onderdelen van) producten worden hersteld, vernieuwd en opgeknapt om ze vervolgens weer te verkopen.
  • Repurpose (herbestemmen). Hierbij worden spullen, of delen ervan, hergebruikt met een ander doel. Je kan bijvoorbeeld denken aan afgedankte kleding dat verwerkt wordt tot een tas of kussenvulling.
  • Recycle. Wanneer een ambachtscentrum niets meer met de binnengebrachte spullen kan, wordt het materiaal zoveel mogelijk uit elkaar gehaald en gescheiden aangeboden aan recyclingbedrijven.

Daarnaast hebben circulaire ambachtscentra een essentiële rol in de maatschappij. Want bewustwording van consumenten begint bij de vraag “moet ik dit product überhaupt aanschaffen?” En dat kunnen circulaire ambachtscentra stimuleren.

Sociale waarde creatie

Naast het voorkomen van grondstofverspilling is het duurzaam inzetten van mensen een belangrijke functie van circulaire ambachtscentra. Dit sluit aan bij de SDG’s (Sustainable Development Goals) om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland.

Nog even in perspectief (bron BKN)

  • De kringloopbranche biedt betekenisvol werk aan bijna 11.000 mensen
  • In 2019 is 150 miljoen kg aan spullen ingezameld, 41 % daarvan werd verkocht in de winkel en nog eens 40% gerecycled
  • Daarmee is naar schatting 130 miljoen kg aan CO2-uitstoot vermeden, wat vergelijkbaar is met een oppervlakte van ruim 70.000 voetbalvelden aan bos.