Gedragsbeïnvloeding voor een circulaire economie

Gepubliceerd op 2 maart 2021

Momenteel heeft Nederland een lineaire economie, waarin veel geconsumeerd wordt en niet al het afval wordt hergebruikt. Vanwege de problemen die de lineaire economie met zich meebrengt, is onderzocht hoe consumenten gestimuleerd kunnen worden om te participeren in een circulaire economie, met behulp van gedragsinterventies. Om tot deze gedragsinterventies te komen, is er eerst een literatuuronderzoek gedaan naar de drijfveren van gedrag. Aan de hand van dit literatuuronderzoek is er een overzicht van deze drijfveren gemaakt. Vervolgens zijn deze drijfveren gekoppeld aan passende interventie-instrumenten. Tot slot wordt in hoofdstuk 3 voor de zeven onderdelen van de R-ladder gekeken naar mogelijke interventie-instrumenten voor verschillende consumptiegoederen.

>> Onderzoeksrapport: Gedragsbeïnvloeding voor een circulaire economie