Nieuwe prijsvraag opzetten circulair ambachtscentrum gelanceerd

Gepubliceerd op 3 november 2021

Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Gemeenten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren door een circulair ambachtscentrum op te zetten. Om gemeenten ook dit jaar te stimuleren, is er weer een prijsvraag uitgeschreven. Via de subsidieregeling stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in totaal 0,9 miljoen euro beschikbaar. De best beoordeelde plannen krijgen een subsidie van maximaal 50.000 euro.

In 2019 en 2020 stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al eerder subsidies beschikbaar voor het geven van een extra impuls aan circulaire ambachtscentra. Zo zijn er al 32 initiatieven in 59 gemeenten, met in totaal 4,8 miljoen inwoners, ondersteund en verspreiden de circulaire ambachtscentra zich duidelijk als een olievlek over het land.

Waar moet het plan aan voldoen?

Gemeenten kunnen samen met partners, zoals een kringloopwinkel of repair café, een projectplan opstellen voor het opzetten of uitbreiden van een circulair ambachtscentrum. Dit plan kan tot en met vrijdag 10 december 17:00 uur met het aanmeldformulier worden ingestuurd via vanghuishoudelijkafval@rws.nl. In het document 'Prijsvraag Circulaire Ambachtscentra 2021' vindt u meer informatie over deze prijsvraag. Meer informatie over de subsidieregeling vindt u in de Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra (pdf, 390 kB) en de wijziging van deze regeling (pdf, 254 kB). Op maandag 20 december 2021 worden de winnaars bekend gemaakt.

In de nieuwe plannen moeten minimaal de vijf pijlers van een circulair ambachtscentrum (milieustraat, kringloop, reparatie, sociaal en onderwijs) samenkomen en moet de samenwerking met één of meerdere andere gemeenten vormgegeven worden. Ook gemeenten die al eerder een subsidiebijdrage hebben gehad kunnen deelnemen.