Terugblik op Leernetwerkbijeenkomst

Gepubliceerd op 7 april 2021

De eerste geslaagde bijeenkomst op 18 maart stond in het teken van kennismaken en kennis uitwisselen tussen de initiatiefnemers uit de prijsvragen van 2019 en 2020. Het programma was gericht op ontmoeting, inspiratie, de toekomst en het versterken van het leernetwerk. De presentaties werden verzorgd door Guus van den Berghe (Rijkswaterstaat), Lisanne Dols (Amersfoort) en Remko Verhaagen (Rotterdam).

Wat is een circulair ambachtscentrum (CA) precies en wanneer is het een succes? Deze vragen staan komend jaar ook centraal, aldus Guus van den Berghe, programmamanager VANG-HHA. Het doel is om in 2030 een landelijk dekkend netwerk van ambachtscentra te hebben. Met het programma en alle initiatieven in het land werken we naar dit doel. In de afgelopen twee jaar is er veel ervaring opgedaan met het ontwikkelen van CA’s die zich richten op hergebruik, reparatie en levensduurverlenging van producten. De oproep vanuit Rijkswaterstaat is dan ook om deze ervaringen te delen. Deel je vragen en kennis met het kernteam CA, vanuit hier kan het centraal worden opgepakt en gedeeld worden om iedereen vooruit te helpen.

Circulair Ambachtscentrum Amersfoort

Aan Lisanne Dols, projectleider CA Amersfoort, de eer om als eerste aan deze oproep gehoor te geven. Amersfoort deed mee aan de prijsvraag in 2019. Lisanne deelde het proces dat  het CA Amersfoort heeft doorgelopen en welke vragen ze tegenkomen. Het is nu een project van de gemeente, maar moet de verantwoordelijkheid hier ook blijven? Of zwengelt de overheid de markt aan en neemt de markt het CA over? Ook zijn ze in Amersfoort op zoek naar een juiste invulling van het concept. Bouw je een locatie, of maak je juist een netwerk met satellietlocaties door de stad? Of een combinatie? Amersfoort kiest nu voor dat laatste: een milieustraat met meerdere functies, een netwerk van de Retourboulevard met reparateurs, designers en kringlopen en winkels in de stad. In 2021 wordt dit concept verder uitgewerkt. Er zijn nog vragen over de inrichting van de milieustraat, bestemmingsplannen waarin kringloop-, ambacht- en milieustraat-activiteiten mogelijk zijn en het rondkrijgen van de businesscase. Ook wordt er gekeken naar extra financiering met bijvoorbeeld Europese subsidies. Dit komt terug in de visie voor de Retourboulevard.

ONZE

Remko Verhaagen werkt aan zijn visie in Rotterdam. Met zijn designstudio en netwerk heeft hij ONZE opgezet. ONZE is een collectief dat samenwerkt aan circulair design en sociale ontwikkeling met partners in Rotterdam. Op dit moment groeit zijn sociale gilde uit mede dankzij het geld uit de prijsvraag. De droom van Remko is om een grote ONZE-fabriek te hebben. Een locatie die draait op een circulair en inclusief businessmodel en circulaire producten een podium geeft. Nu maakt Remko met ONZE al mooie circulaire producten. Design is hierin de grote succesfactor. Design dat goed verkoopt en waar iedereen mee uit de voeten kan. Oude verkeersborden en bomen uit de stad worden hervormd tot hippe lampen, stoelen en sleetjes. De producten zelf worden gemaakt door statushouders, vluchtelingen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor werkt ONZE samen met sociale instellingen. Het werk dat deze mensen leveren is zo goed, dat ook grote consumentenmerken interesse hebben in de upcyclede designproducten.

Kennismaken en -delen

Tussen de presentaties door was er ruimte om te praten, kennis uit te wisselen en contacten te leggen in ‘break-out rooms’. In klein comité konden de winnaars hun ideeën en contactgegevens uitwisselen. Wie werkt er bijvoorbeeld nog meer met hout? Of juist met textiel? Wat staat er in jullie businessmodel? Hoe gaat jullie routing op de milieustraat om producthergebruik te bevorderen? Hoe geef je initiatieven uit de stad beter vorm en hoe betrek je bestuurders hierbij? Kortom, het leernetwerk heeft weer veel kruisbestuiving opgeleverd. Ook is er een solide basis gelegd voor de komende bijeenkomsten.

Kijk voor de volgende bijeenkomsten en meer informatie op deze website. Meld je voor het laatste nieuws en nieuwe ontwikkelingen aan voor de nieuwsflits en voor de leernetwerk LinkedIn-pagina


Servies kringloop