Terugblik tweede lunchbijeenkomst Circulaire Ambachtscentra (26/04/21)


Dit jaar organiseren we vanuit het programma Circulaire Ambachtscentra een reeks lunchbijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij een circulair ambachtscentrum.

We blikken terug op de tweede lunchbijeenkomst!

Hoe meet je de impact van circulaire ambachtscentra?

Dit was de vraag waar de tweede online lunchlezing (met 56 deelnemers) over ging. Hiervoor ontwikkelde Witteveen+Bos in opdracht van Rijkswaterstaat het rapport 'Monitoring Circulaire Ambachtscentra'.

Met deze monitor kan de toegevoegde waarde van circulaire ambachtscentra gemeten worden. Het is een eerste middel om hergebruik en reparatie in Nederland meetbaar te maken.

Naar de download van het rapport Monitoring Circulaire Ambachtscentra.

Download hier: de presentatie van de Monitor Circulaire Ambachtscentra (pdf, 4 MB).

Wat staat er in de Monitoring Circulaire Ambachtscentra?

In het rapport kunt u lezen hoe de monitor is ontstaan en welke afwegingen er gemaakt zijn. In bijlage V van het rapport staat het monitoringsplan met de vragenlijst voor circulaire ambachtscentra.

Hergebruik, bewustwording en samenwerking

De focus van het programma Circulair Ambachtscentrum is vooral gericht op het in kaart brengen van de milieu-impact. Maar een circulair ambachtscentrum is veel meer dan hergebruik en reparatie.

Daarom meten we ook de toegevoegde waarde op sociaal en economisch gebied. Er worden vooral gegevens verzameld over aantallen burgers die op verschillende manieren betrokken zijn bij een circulair ambachtscentrum. Zoals hoeveel betalende en niet-betalende bezoekers er komen, de aantallen deelnemers aan evenementen en cursussen, en hoeveel vrijwilligers er zijn.

Tijdens de lunchbijeenkomst is ook aandacht gevraagd voor het in kaart brengen van de populariteit en bekendheid van circulaire ambachtscentra. In het 'Publieksonderzoek circulaire economie' liet Rijkswaterstaat dat voor heel Nederland in 2019 weergeven.

Doe inspiratie op voor een eigen onderzoek voor uw circulair ambachtscentrum  met behulp van de paragrafen 5.1.3 en 5.1.4 uit dit publieksonderzoek en met de monitor.

Naar de download van het Publieksonderzoek circulaire economie

Behoefte aan ondersteuning voor gebruik van de monitor? Dat kan nu! Lees meer over  de tijdelijke mogelijkheid voor ondersteuning.