Tweede Lunchbijeenkomst Circulaire Ambachtscentra (26/04/21)


Dit jaar organiseren we vanuit het programma Circulaire Ambachtscentra een reeks lunchbijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij een circulair ambachtscentrum.

Wilt u kennis en ervaringen horen van ervaringsdeskundigen in het veld van circulaire ambachtscentra? Of bent u geïnteresseerd in resultaten uit onderzoeken rondom dit thema? Meld u dan aan voor de online lunchlezing en leer meer onder het genot van uw broodje vanuit uw eigen stoel.

De tweede online lunchlezing, op maandag 26 april van 12.00 - 13.00 uur, gaat over 'Hoe meet je de impact van circulaire ambachtscentra?'.
Witteveen+Bos ontwikkelde in opdracht van Rijkswaterstaat het rapport Monitoring Circulaire Ambachtscentra. Met deze monitor willen we de toegevoegde waarde van circulaire ambachtscentra meten. De monitor is de eerste inspanning om hergebruik en reparatie in Nederland meetbaar te maken. Maar een circulair ambachtscentrum is veel meer dan dat, daarom meten we ook de toegevoegde waarde op sociaal en economisch gebied. Wij nemen u mee in de ontstaansgeschiedenis van de monitor en hoe we hiermee verder willen. Laat u in een uur bijpraten over dit onderwerp.

Programma:

Juliane Kupfernagel (RWS) licht de monitor op hoofdlijnen toe.
Jody van der Vegte (W+B) gaat meer in op de details en hoe bij Acht+, onderdeel van CA Gemeente Amersfoort, de toets in de praktijk is uitgevoerd en op welke manier deze praktijk in de vraagcatalogus is verwerkt.

Er zal genoeg ruimte zijn om vragen te stellen aan de presentatoren. Ook Acht+ wordt vertegenwoordigd.

Komt u ook? Aanmelden kan alvast via het aanmeldformulier. Als u zich heeft aangemeld ontvangt u voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail de Zoom-link. Hopelijk tot de 26e!