Impressie en afspraken Leernetwerkbijeenkomst 10 mei 2022

Gepubliceerd op 31 mei 2022

Op 10 mei 2022 kwamen alle prijswinnaars (leernetwerk circulaire ambachtscentra) bij elkaar. Dit keer stond het onderwerp reparatie centraal.

Het leernetwerk werd geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen, kropen in de huid van de sales-, of duurzaamheidsmanager, bedachten argumenten waarom handhaving wel of niet de circulaire economie kan belemmeren en sprak een paar punten met elkaar af.

Rijkswaterstaat en NVRD werken aan betere informatieverstrekking en inventariseren knelpunten die spelen rond juridische vraagstukken bij circulaire ambachtscentra en zo ook bij reparatie. Dit in samenwerking met BKN en Repair Cafe.

@ Ervaringen en knelpunten kun je insturen via vanghuishoudelijkafval@rws.nl.

De huidige regels rond reparatie zijn als volgt; “Handelingen aan een elektr(on)isch apparaat gericht op hergebruik voor hernieuwd, oorspronkelijk gebruik van het gehele apparaat, waarbij hergebruik zeker, rechtmatig en hoogwaardig is (zoals doorgaans het geval is bij reparatie of refurbishment) wordt niet als verwerking gezien. Voor reparatie/refurbisment van dit opnieuw te gebruiken apparaat hoeft u niet te verwerken volgens WEEELABEX en dus niet gecertificeerd te zijn. Maar als een apparaat wordt gebruikt om uit elkaar te halen en als set van onderdelen te dienen voor een ander te repareren apparaat moet deze verwerking passend worden uitgevoerd en is in beginsel een WEEELABEX certificaat vereist”.
NB. De WEEELABEX certificering  is overgegaan naar de CENELEC Standard.

Het wordt door circulaire ambachtscentra als knelpunt ervaren dat je voor reparatie van een apparaat, zonder certificaat, geen onderdeel mag gebruiken uit een ander apparaat. En de certificering is duur.

Oplossingsrichtingen die besproken zijn:

 • Onderscheid maken in producten/onderdelen en een light versie van de WEELABEX nader verkennen en agenderen. Rijkswaterstaat en de ILT pakken dit op.
 • Prijs voor certificering omlaag brengen.
 • Meer samenwerking tussen ambachtscentra om de stroom elektr(on)ische apparatuur gezamenlijk te repareren/hergebruiken en certificering te bundelen.
 • Philips zet reparaties uit bij grotere bedrijven. Zouden ambachtscentra ook daar afspraken mee kunnen maken om zo de hoge kosten voor certificering te vermijden?
 • Philips en Repair Cafe gaan met elkaar in gesprek om te kijken hoe data over reparatie beter kunnen worden uitgewisseld.

Inspirerende gedachten:

 • Het is vaak onbekend dat je ook na de garantieperiode apparaten bij de producent zoals Philips kunt laten repareren. Kan deze communicatie beter?
 • Zijn bedrijven die werken met 'Product as a Service' (PAAS) concepten waar je door middel van een lease contract apparaten kunt lenen, zoals SWAP fiets op de lange termijn levensvatbaar? Onlangs verschenen artikel; Bedrijfsvoering op de schop: zo komen we tot circulaire elektrische huishoudelijke apparatuur - Transitieagenda Consumptiegoederen (circulaireconsumptiegoederen.nl)
 • Voor bedrijven als Philips kan het interessant zijn om bijvoorbeeld maatschappelijke stages in te vullen bij circulaire ambachtscentra.
 • Er is een schat aan potentieel van informatie bij circulaire ambachtscentra. Niet alleen voor Philips, ook voor andere bedrijven. Kansrijk voor de toekomst?
 • Voor de volgende prijsvraag /ondersteuning: Vergoedt en biedt circulaire ambachtscentra de ondersteuning voor de eerste investering rond certificering.
  NB. Kosten certificering kunnen ook gedeeld worden door ketenpartners die werken aan één circulair ambachtscentrum.

Tot slot:

Op 6 oktober 2022 is de volgende bijeenkomst van dit leernetwerk. Zet het in de agenda! We gaan dan met het onderwerp onderwijs aan de slag.

Zoek elkaar op via de linked in groep “leernetwerk CA” Leernetwerk CA | Groepen | LinkedIn

Blijf op de hoogte via www.circulairambachtscentrum.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief en voor de nieuwsflits.