Kringloopbranche draait goed ondanks uitdagingen


Het gaat goed met de kringloop! Dat blijk uit resultaten van de Monitor Kringloop Nederland 2022, waarover BKN een nieuwsbericht publiceerde. De rapportage voor 2022 gaat over de 63 kringlooporganisaties met samen 230 winkels die in dat jaar lid waren. 58 van alle BKN-kringloopwinkels gaven aan een circulair ambachtscentrum te zijn. De cijfers laten zien dat de kringloopbranche goed omgaat met uitdagingen die zich de laatste jaren voordeden.

Na de coronacrisis hadden ook kringloopwinkels te maken met torenhoge energieprijzen, inflatie en een stijgend wettelijk minimumloon. Leden van de Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) blijven desondanks groeien en leveren een grote bijdrage aan de circulaire economie en inclusieve arbeidsmarkt. Dankzij de hulp van 17.443 medewerkers werd er in de branche 144 miljoen kilo spullen ingezameld.

Win-win-win

De positieve resultaten stellen ook staatssecretaris Heijnen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) tevreden. “De kringloopbranche levert een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Ik ben blij om te zien dat steeds meer mensen de kringloop weten te vinden. Niet alleen kun je zo een mooie trui of vintage kast op de kop tikken, je draagt ook bij aan meer hergebruik van spullen en minder afval. Samen bespaart dit ons jaarlijks ruim 156 miljoen kilogram CO2 uitstoot. Bovendien draagt deze branche bij aan een inclusieve samenleving omdat bij kringloopwinkels vaak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Dat maakt de kringloop echt win-win-win.”

Kringloopcentra creëren ook werk

Ook Rachel Heijne (directeur BKN) is blij met de positieve resultaten. “Vaak wordt gezegd dat er zo ontzettend veel kansen liggen om mensen die langs de kant staan aan het werk te helpen, maar dat werkgevers het te weinig aandurven. Dat gaat niet op in de kringloopbranche. In de kringloop gebeurt veel meer dan het verkopen van tweedehands spullen. De kringlooporganisaties creëren ook werk met horeca-activiteiten, naaiateliers, fietsenwerkplaatsen of de reparatie en upcycling van meubels en andere goederen.”

Meer weten?

Meer cijfers uit de monitor? Lees het hele artikel. Het rapport kun je daar ook downloaden.

De Monitor 2022 toont dat 156 miljoen kilo CO2 is bespaard door de kringloopcentra in Nederland, met ruim 17.000 medewerkers en ruim 14 miljoen klanten.