Meer samenwerking nodig tussen vmbo-scholen en circulaire ambachtscentra voor circulaire economie


Er is steeds meer vraag naar circulaire en duurzame producten. Dat merken ze ook bij het Platform vmbo BWI. Bij dit platform zijn alle vmbo-scholen die het profiel BWI aanbieden aangesloten. Het platform zet zich in voor het beste onderwijs op vmbo-scholen rond Bouwen, Wonen en Interieur. Zo ondersteunen ze docenten met lesmateriaal, adviseren het management van vmbo-scholen en stimuleren samenwerkingen met het bedrijfsleven. Cor de Ridder is landelijk coördinator van dit platform en pleit voor meer samenwerking met Circulaire Ambachtscentra.

Samenwerking is belangrijk

“Samen met het bedrijfsleven ontwikkelen we lesmodules die onze leerlingen voorbereiden op de praktijk. Dat is waarom die samenwerking zo belangrijk is: wat leerlingen leren, moet aansluiten op wat zo’n bedrijf nodig heeft”, legt de Ridder uit. Zo krijgen ze bij het platform regelmatig te horen dat er meer vraag is naar circulair bouwen en duurzame materialen. “Dan gaat het bijvoorbeeld over luchtdicht bouwen of over de isolatie van woningen. Maar het gaat ook steeds vaker over de uitputbaarheid van onze aarde. Dat proberen we de leerlingen ook mee te geven: je kunt niet steeds nieuwe materialen blijven gebruiken.”

Zo krijgen steeds meer leerlingen op Bouwen, Wonen en Interieur-afdelingen een module circulariteit. Hier gaan de leerlingen in op nieuwe ontwikkelingen rond de uitputbaarheid van de aarde. “Bij meubels maken, kijken we niet alleen naar hoe leerlingen iets kunnen maken van nieuwe materialen. Maar kijken we heel bewust naar zogenaamde afvalmaterialen om meubelstukken van te maken. Of docenten werken samen met lokale kringlopen. Hier staan genoeg meubels die op te knappen zijn en waar je mensen blij mee kunt maken.”

Anders denken over afval

De Ridder vindt het belangrijk om BWI-scholen en bedrijven mee te geven dat we anders moeten denken over afval: “We moeten zorgvuldiger omgaan met materialen die we ter beschikking hebben. Van heel veel dingen die we op de ene plek zien als afval, kun je nog prima mooie spullen maken.” Een houthandel heeft volgens hem altijd nog wel partijen liggen die niet goed genoeg zijn voor de gewone verkoop: “Maar waar BWI-leerlingen prima mee aan de slag kunnen!”

Zo zetten verschillende leraren op eigen initiatief samenwerkingen op met kringlopen of andere bedrijven om reststromen in te zetten voor een werkstuk. “Onze regio coördinator Henk van Ginkel gaat langs bij kringlopen en ik ken een leraar in Steenwijk die met oude lattenbodems werkt. Het gaat erom dat leerlingen de juiste technieken leren. En daarbij maakt het niet uit of ze deze techniek toepassen op nieuw materiaal of gebruikt materiaal.”

Leraren stimuleren

Hoe het platform probeert leraren te stimuleren met circulariteit om te gaan? “Docenten hebben al heel erg veel op hun bord. Daarom is het voor ons als platform belangrijk om die drempel lager te maken. Nu zijn docenten individueel bezig het wiel uit te vinden, ze zijn vaak dagenlang aan het bellen om iets op te zetten. Dat is zonde. We missen eigenlijk een soort overzicht. Wij proberen als platform losse organisaties bij elkaar te brengen. Het zou het goed zijn als bij scholen meer bekendheid komt rond gebruik van restproducten, zoals meubels, afvalhout en resthout. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken met lokale Circulaire Ambachtscentra.”


Cor de Ridder