Programma Netwerkdag Circulair Ambachtscentrum


Er ontstaan steeds meer initiatieven die bijdragen aan een circulaire economie. Dat is goed nieuws want in 2030 moet iedereen in Nederland toegang hebben tot een circulair ambachtscentrum (CA). Om van elkaar te leren én om samen te werken, vindt er op 1 februari de landelijke Netwerkdag Circulair Ambachtscentrum plaats. Dit jaar staan businessmodellen centraal. Hoe zorg je er voor dat alle onderdelen binnen een CA goed zijn ingericht? Is er voldoende aandacht voor het sociale aspect? En hoe wordt een organisatie financieel gezond? Door voorbeelden van anderen krijg je tijdens de Netwerkdag inspiratie, inzichten én praktische handvatten. Neem je vragen mee.

Ochtendprogramma

In het ochtendprogramma praten we je bij over het onderwerp businessmodellen. Waar staan we in de ontwikkeling ervan, en welke vooruitgang is er op circulair gebied? Wat zijn de onderdelen van het businessmodel? Ook worden we welkom geheten op de locatie en krijgen we een inkijkje in hoever ze hier zijn met de ontwikkeling van het Upcycle Centrum van Utrecht.

Kort bijpraten over Programma Circulair Ambachtscentrum

Guus van den Berghe, Programmamanager, Rijkswaterstaat

Waar is het afgelopen jaar aan gewerkt vanuit Programma Circulair Ambachtscentrum? Programmaleider Guus van den Berghe neemt ons kort mee in de ontwikkelingen die we signaleren, waar we ons voor inzetten en hoe het ervoor staat met de subsidieregeling.

Circulaire businessmodellen: reduceren van impacts en versterken van concurrentievermogen

Iris Grobben, Programmamanager CIRCO

Een circulaire economie biedt enorme commerciële kansen. Maar het vraagt wel om andere businessmodellen dan we kennen uit de lineaire take-make-waste economie. Kort gezegd zijn lineaire businessmodellen gericht op het realiseren van een maximale verkoopmarge tegen minimale kosten. In een circulair model ben je als producent of ketenpartner ook ná het verkoopmoment betrokken bij je product. Dit vormen interessante ontwerpuitdagingen die samenhangen met de manier waarop producten zijn ontworpen. Om tot een sluitende circulaire business case te komen, zijn twee dingen belangrijk. Een circulaire ontwerpstrategie én een circulair businessmodel. Waar de ontwerpstrategie draait om het product- en dienstontwerp, gaat het businessmodel om het creëren van financiële waarde en het verdelen van inkomsten en kosten. Welke ketenpartij verdient er op welk moment geld aan een product? En hoe kunnen producten die in de lineaire economie zijn afgeschreven met een circulair businessmodel opnieuw in de markt worden gezet? Met circulaire businessmodellen zorg je ervoor dat een duurzaam product ook een winstgevende business case oplevert. Win-win voor alle partijen.

Duurzame vraagstukken vragen duurzame businessmodellen

Antoine Heideveld, directeur Het Groene Brein

Bij een businessmodel denken we veelal aan hoe je een organisatie financieel gezond houdt. Maar tegen de achtergrond van de transitie naar een circulaire economie krijgen sociale en ecologische waarden een steeds belangrijker rol. Antoine Heideveld van Het Groene Brein helpt bedrijven om dit soort duurzame businessmodellen te implementeren. Daarbij geholpen door de laatste kennis uit de wetenschap. Tijdens de Netwerkdag zal Antoine vertellen hoe dit soort duurzame businessmodellen eruit zien, daarbij geholpen door het tonen van diverse voorbeelden.

Gezond starten voor Upcycle Centrum Utrecht

Sanderine van Odijk, Upcycle Centrum Utrecht

Bij de circulaire broedplaats Het Hof van Cartesius verrijst binnenkort het eerste Upcycle Centrum van Utrecht: een plek waar ondernemers en inwoners terecht kunnen om spullen en grondstoffen uit de stad - zoals hout, meubels en elektronische apparaten - weer hoogwaardig in te zetten. Naast reparatie- en upcycling activiteiten zal er een uitgebreid aanbod aan workshops en activiteiten worden aangeboden om bewoners en bedrijven te inspireren, op te leiden en te faciliteren. Sanderine van Odijk, projectleider voor de ontwikkeling van het Upcycling Centrum, licht toe hoe het verdienmodel wordt ingericht om een financieel gezond Upcycle Centrum te realiseren.

Middagprogramma

Tijdens het middagprogramma kun je deelnemen aan twee interactieve deelsessies. De deelsessies gaan in op de verschillende onderdelen van een businessplan. Tijdens de dag zelf kun je je keuze maken waar je aan mee wilt doen.

Hoe veranker je de maatschappelijke waarde van je CA?

Iwan Gerritsen, Senior Associate, Impact Institute

Veel CA’s worstelen met de financiële businesscase van projecten. Toch gaat de impact van een CA breder dan financiën. Ze levert ook maatschappelijke waarde. Hoe kun je deze positieve impact inzichtelijk maken? Daar vertelt Impact Institute over. Zij deden eerder een impactmeting op houtbewerking. Een methode die ook voo andere initiatieven en grondstoffenstromen kan worden ingezet. Samen met Theo van der Bruggen van kringloopbedrijf La Poubelle laten ze meteen zien hoe dit gekoppeld kan worden aan de praktijk.

Welke aspecten van circulaire businessmodellen zijn acceptabel voor consumenten?

Lisanne van Geffen, gedragsexpert circulaire economie, Rijkswaterstaat

Er zijn talloze manieren om op een circulaire manier je product in de markt te zetten. Maar hoe kijk je hier vanuit klantperspectief tegenaan en waar ben je toe bereid? Zou jij een bank leasen of op abonnementsbasis aanschaffen? Zou je statiegeld betalen voor de spijkerbroek die je koopt en draagt tot je deze weer inlevert? En zo ja hoeveel dan? Lisanne van Geffen (gedragsexpert circulaire economie bij Rijkswaterstaat) vertelt meer over het gedrag van consumenten aan de hand van de onderzoeksresultaten van Populytics, een startup van de TU Delft. Wat zorgt ervoor dat het ene businessmodel aanslaat en het andere niet? Kom er meer over te weten tijdens deze deelsessie

Stakeholders betrekken door een gezicht te geven aan het nieuwe CA

Lotte Kloos, waarnemend manager unit Zandvoort, gemeente Spaarnelanden en Kirstin Op het Veld, Leren door Ervaren

Voordat een initiatief start, is het belangrijk én noodzakelijk dat verschillende betrokkenen aan boord zijn. In de voorbereidingsfase voor de komst van een circulair ambachtscentrum in Spaarnelanden werd op creatieve wijze een traject georganiseerd om dit doel te bereiken. Volgens de customer journey werd elke stap en elk onderdeel van en rondom het CA belicht vanuit een persona. Welke betekenis heeft de komst van het CA voor deze persoon? Verhalen brachten de impact van het beoogde CA op sprekende wijze tot leven. En door dit samen te doorleven werd de samenwerking verstevigd. Het resultaat was een aansprekend document dat de raad moest overtuigen van financiering. Benieuwd hoe zij dit aanpakten? Volg deze deelsessie.

Sociaal en circulair ondernemen met een commerciële insteek

Hein Laakes, directeur Stichting Stunt

Stunt Upcycle Campus in Delft herbergt acht leerwerkbedrijven, waarvan zes zich vooral richten op het verwerken van reststromen. In de houtwerkplaats laten opdrachtgevers bijvoorbeeld kratjes, displays en dienbladen van rest- en sloophout ontwerpen en maken. De lunchroom serveert gezonde maaltijden uit reststromen van lokale supermarkten en levert appeltaarten aan de plaatselijke horeca. Het naaiatelier gebruikt diverse stromen restmateriaal om onder andere tassen, vlaggenlijnen en knuffels te produceren. Hoe is Stichting Stunt op dit initiatief gekomen en waar liepen ze tegenaan? Hoe kan een Circulair Ambachtscentrum inkomsten genereren? Ontdek meer over het businessplan van de Upcycle Campus en over het succesvol positioneren van producten van restmaterialen op de zakelijke markt.

Succesvolle ingrediënten voor je businesscase

Michiel van Wickeren (zelfstandig ondernemer) en Judith Beltman, Stantec

Deze sessie geeft je handige ingrediënten voor het bepalen van het organisatiemodel en uitwerken van de technische businesscase van een ambachtscentrum. Wat zijn de doelen en ambities van het project? Welke rolopvatting, kaders en randvoorwaarden hanteren de verschillende stakeholders daarbij?  Wat zijn je kosten en waar zitten je opbrengsten? Wat is bepalend en aan welke knoppen kun je draaien? Het antwoord op deze (en andere) vragen bepaalt hoe een CA in jouw specifieke situatie vorm kan krijgen. Want hoewel er geen generiek toepasbare blauwdruk voor de organisatie en financiering van een CA bestaat, zijn er inmiddels wél volop tips, trucs en ervaringen beschikbaar. Die bieden je handvatten om te komen tot een businessplan op maat, waarbij strategische visievorming en een praktische bottom-up aanpak hand in hand gaan.

Bouwen aan een ecosysteem van hergebruik in steden met Buurman

Bianca Ernst, Buurman

Buurman is een circulaire bouwmarkt en educatieve houtwerkplaats en heeft locaties in Rotterdam, Utrecht, Antwerpen en binnenkort Den Haag.  Met een bewezen concept werkt Buurman aan een ecosysteem van hergebruik van materialen in steden samen met bedrijven, gemeenten en particulieren. Buurman heeft gezocht naar een financieringsvorm waarmee ze ook kan groeien naar andere steden. Op de netwerkbijeenkomst vertelt Bianca Ernst van Buurman Utrecht meer over de blended financieringsvorm en verdienmodel waarmee Buurman is opgezet.