Milieustraat


Een circulair ambachtscentrum geeft afgedankte producten en materialen waar mogelijk een tweede leven. Is het nog interessant voor hergebruik door een nieuwe eigenaar, dan gaat het naar de kringloopwinkel. Bij een beschadiging wordt het product gerepareerd of gerefurbished. Bruikbare onderdelen of materialen gaan naar de ambachtswerkplaats. Alleen wanneer er geen upcycling mogelijk is, wordt het afval zorgvuldig gerecycled via de milieustraat. Zo wordt onnodig verbranden voorkomen, hebben producten een langere levensduur en gaan er minder waardevolle grondstoffen verloren.

Op weg naar de milieustraat van de toekomst

Overshoot Day, de dag dat alle grondstoffen die de aarde natuurlijk voortbrengt zijn opgebruikt, viel dit jaar eind juli. Eén dag eerder dan vorig jaar. Dit moet anders. Om het grondstofverbruik te verminderen en afval zoveel mogelijk te beperken wil Nederland in 2050 volledig circulair zijn. Veel bedrijven en instellingen gaan hierom over op een circulaire bedrijfsvoering. Ook de milieustraat zoals we die nu kennen moet op de schop. In het rapport ‘Milieustraat van de Toekomst’ schetst Michiel van Wickeren, adviseur Circulaire Economie bij Modulo Milieustraten hoe een circulaire milieustraat er uit kan komen te zien.

afbeelding: Modulo Milieustraten B.V.

In de praktijk

Voorbereiden voor hergebruik op de milieustraat

Er is binnen de circulaire ambachtscentra veel aandacht voor het anders sorteren en hergebruiken van het grof huishoudelijk afval dat op de milieustraat wordt gebracht. De gedachte is dat dit afval, na sortering, veel producten en materialen bevat die voor een ander nog bruikbaar zijn. Maar de vraag is welke wet- en regelgeving van toepassing is als herbruikbaar of te repareren producten en materialen er uit worden geselecteerd, mogelijk naar elders worden vervoerd en vervolgens weer als product worden verkocht. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld geven we hierover uitleg.

Duurzaamheidsplein Oss

Het Duurzaamheidsplein in Oss opende in 2019 als een van de eerste circulaire ambachtscentra van Nederland. Deze samenvoeging van kringloopwinkel en milieustraat bleek een schot in de roos: er is minder afval, meer hergebruik én meer werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking.

Kringloop en milieustraat zijn één op Duurzaamheidsplein Oss

Goed om te weten

Rapport: Milieustraten en de circulaire economie

Wat is de stand van zaken van de afvalinzameling en scheiding op milieustraten en bij kringloopbedrijven? Witteveen en Bos voerde in opdracht van Rijkswaterstaat een onderzoek uit met als centrale doel om de positie en de bijdrage van milieustraten aan de transitie naar een circulaire economie te vergroten.

Hoger op de R-ladder

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De mate van circulariteit wordt vaak gerelateerd aan de zogenaamde R-ladder. Hoe hoger op de R-ladder, hoe lager het grondstofgebruik en hoe meer circulair de strategie.