Kansen voor sociaal domein


Circulair ambachtscentrum is mensenwerk

Op het eerste gezicht lijken circulaire ambachtscentra met name nuttig zijn voor het behalen van de Nederlandse klimaatdoelen.

Maar een circulair ambachtscentrum kan niet bestaan zonder mensen die er werk van maken, mensen die:

  • aangeboden afval beoordelen en scheiden,
  • kapotte producten repareren, en
  • afgedankte materialen hergebruiken om iets nieuws te creëren.

Bereiken van doelen binnen het sociaal domein?

De vraag is in hoeverre circulaire ambachtscentra ook kansen (kunnen) bieden voor het bereiken van doelen binnen het sociaal domein, zoals activering van mensen en het bieden van plaats voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Een Circulair Ambachtscentum biedt veel verschillende werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek dat Panteia uitvoerde in opdracht van Rijkswaterstaat.

Denk aan arbeidsplekken in de winkel waar tweedehands producten worden verkocht, in de reparatiewerkplaats, bij een upcycle-project en bijvoorbeeld in de demontagehal.

Uitdagingen

Hierbij komen organisaties wel verschillende uitdagingen tegen, zoals:

  • welke doelgroepen geschikt zijn en
  • welke begeleiding het vergt om een dergelijke arbeidsplek aan te bieden.

Onderzoek bij gemeenten

Om hier meer inzicht in te krijgen vroeg Panteia tien gemeenten naar hun ervaringen bij hun weg naar een circulair ambachtscentrum.

Het resultaat is een interessant rapport met succesvolle praktijkvoorbeelden, zoals de hoge doorstroomresultaten van een begeleide plek naar regulier werk.

Wilt u weten hoe deze gemeenten dat hebben aangepakt?

Download het rapport Sociale activatie op circulaire ambachtscentra (pdf, 1.6 MB)

Publicatiedatum 4 december 2019

Door Pantea in opdracht van Rijkswaterstaat


coverfoto Sociale acceptatie circulaire ambachtscentra