Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft gemeenten subsidie voor opzetten circulaire ambachtscentra

Gepubliceerd op 13 november 2020

Dit jaar ontvangen 44 gemeenten subsidie voor het opzetten van circulaire ambachtscentra. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven gaf groen licht voor een verhoging van het subsidieplafond voor deze plekken waar grondstoffen worden hergebruikt.

Een circulair ambachtscentrum is een soort hub die bijvoorbeeld een kringloopwinkel, reparatiewerkplaats, de milieustraat en een onderwijsinstelling met elkaar verbindt. Met een focus op producthergebruik wordt het onnodig weggooien van grondstoffen en materialen hier voorkomen. Behalve voor duurzaamheid, zorgen deze plekken vaak voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

26 aanvragen

Nadat in 2019 al vijftien Nederlandse gemeenten subsidie kregen voor in totaal tien circulaire ambachtscentra, werden ook dit jaar 26 aanvragen ingediend. Dat gebeurde vaak in samenwerking met kringloopbedrijven, afvalinzamelaars en andere gemeenten. De inschrijfperiode liep tot en met 19 oktober 2020. Deze aanvragen zijn beoordeeld door een onafhankelijke jury, bestaande uit leden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland, Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement en Stichting Repair Café.

Impuls

Dankzij de verhoging van het subsidieplafond konden daarvan 22 aanvragen worden gehonoreerd. Deze 22 plannen krijgen een subsidie van maximaal 50.000 euro. Hiermee krijgen de circulaire ambachtscentra in Nederland een flinke impuls. In totaal ondersteunt het ministerie nu 32 initiatieven in 59 gemeenten, met in totaal 4,8 miljoen inwoners. Dat betekent dat deze circulaire ambachtscentra samen 27 procent van de Nederlanders bedienen. Opvallend is dat veel aangrenzende gemeenten van al deelnemende gemeenten aanvragen indienden. De circulaire ambachtscentra verspreiden zich duidelijk als een olievlek over het land.

Icoonproject

Het circulaire ambachtscentrum is opgenomen als icoonproject in het uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023. Rijkswaterstaat ondersteunt gemeenten met het ontwikkelen van circulaire ambachtscentra. Gemeenten kunnen zo streven naar een ruimtelijk beleid waarin verschillende initiatieven slim samenkomen om de circulaire economie te bevorderen.
Nederland streeft naar een volledig circulaire economie in 2050.