Veel belangstelling voor keuzevak Repareren

Gepubliceerd op 1 december 2021

Leren repareren op school staat volop in de belangstelling! Dat bleek tijdens een online lunchlezing op maandag 29 november georganiseerd vanuit het programma Circulaire Ambachtscentra. Circa vijftig mensen praatten mee over de mogelijkheid om het aanleren van reparatievaardigheden terug te brengen in het onderwijs. Vmbo-school TalentStad Zwolle heeft dit najaar een aanvraag ingediend bij het ministerie van OC&W voor een keuzevak Repareren. Die aanvraag wordt op dit moment beoordeeld. Als het nieuwe vak wordt goedgekeurd, kunnen vmbo-scholen in het hele land het gaan aanbieden.

Martine Postma van Stichting Repair Café International legde uit waarom het voor de circulaire economie noodzakelijk is dat mensen weer leren repareren: “In de circulaire economie gaat het om hergebruik van grondstoffen op zo hoog mogelijk niveau. Het hoogste niveau is reparatie, zodat spullen weer in hun oorspronkelijke functie kunnen worden gebruikt. Dat is de vorm van hergebruik waarbij zo min mogelijk extra energie en extra grondstoffen hoeven worden toegevoegd. Om de circulaire economie een succes te maken, moeten we dus repareren terugbrengen in het dagelijks leven. Daarom is het nodig dat je het op school kunt leren.”

Vmbo bij uitstek geschikt als startpunt

Wiel Wijnen, kwartiermaker Bijscholing vmbo, vertelde dat juist het vmbo geschikt is als startpunt voor repareeronderwijs:

“Het vmbo kent de systematiek van beroepsgerichte profielvakken en keuzevakken. Precies de ideale structuur om een nieuw keuzevak als Repareren in te bedden. En een geweldige springplank om Repareren een plek te geven in de hele onderwijsketen.”

Liedewij de Graaf van Stichting CircuLeren vertelde over het online inspiratiemagazine Repareren.nu, dat zij onlangs heeft gemaakt met Martine en Wiel. In dit magazine noemen betrokken uit alle hoeken van de samenleving 1001 redenen om te leren repareren op school.

Bewustwording en plezier

Liedewij ging ook in gesprek met Annemiek Brink van Talentstad Zwolle. Deze hield een inspirerend pleidooi voor het nieuwe keuzevak: "Binnen de school hebben we veel enthousiasme ontmoet voor Repareren als keuzevak. Het gaat om bewustwording en om het plezier en de trots die het geeft aan onze leerlingen om iets zelf te kunnen repareren. Mooi aan de opzet van het vak vind ik hoe het circulaire gedachtegoed erin verwerkt zit. Vmbo'ers zijn de toekomstige mbo'ers, die vakmensen hebben we keihard nodig voor alle duurzame transities waar we voor staan, daar kunnen onze leerlingen heel trots op zijn. Met het draagvlak in de regio Zwolle, door de samenwerking met andere scholen, met bedrijven en het circulair ambachtscentrum WaardeRing, kan TalentStad Beroepscollege nu een voortrekker zijn voor de introductie een landelijk keuzevak Repareren.”

Daarna was het aan de toehoorders om hun mening over het onderwerp te geven. Veel aanwezigen zagen de noodzaak van repareeronderwijs in, zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs. Diverse deelnemers hadden lokaal ook al stappen hiertoe gezet en waren bereid hun kennis te delen.

Blijf op de hoogte

Martine, Liedewij en Wiel raadden iedereen aan om zich te abonneren op de nieuwsbrief van Repareren.nu. Via die nieuwsbrief worden mensen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond het aangevraagde keuzevak.  Als u op de hoogte wil blijven over Circulaire Ambachtcentra dan kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsflits.