Mooi Werk Nijmegen op zoek naar een structurele oplossing voor ‘hout’

Gepubliceerd op 5 oktober 2021

Koos van Dael en Koen Vrielink gaven vanuit Mooi Werk Nijmegen tijdens de derde lunchlezing van dit jaar hun insteek en visie op circulaire ambachtscentra.

Het circulair ambachtscentrum Mooi Werk Nijmegen is een samenwerkingsverband van de gemeente Nijmegen, Koos!, Lentekracht, Dar, Het Goed, Stichting van Hier naar Daar, Stadsboom, HAN en Natuur en Milieu Gelderland. Met deze combinatie brengen zij deskundigheid en toegang tot (lokale) netwerken samen. Met Mooi Werk Nijmegen zet Nijmegen een logische volgende stap om zijn ambitie van afvalloos te bereiken. Het ambachtscentrum is de schakel die nodig is om over meer tweedehands en biobased materiaal en grondstoffen te beschikken op een zodanige manier dat er een gezond businessmodel ontstaat. Hierbij moeten alle schakels in de keten worden meegenomen: inzamelen, bewerken, logistiek, toepassen en werken en opleiden.

‘Hout’ is als eerste stroom gekozen om mee aan de slag te gaan. Hiervan is zowel in huishoudelijk afval als in bedrijfs- en bouw- en sloopafval een groot aanbod. Mooi Werk Nijmegen richt zich als eerste op de samenwerking met partners uit de keten op het huishoudelijk deel. De Dar en Het Goed zijn de grondstoffenleverancier. Stadsboom is bewerker en verwerker en wordt ondersteund door Stichting van Hier naar Daar. De keten wordt weer ondersteund door de HAN en Natuur en Milieu Gelderland. Het meeste afvalhout wordt nu grotendeels als materiaal gerecycled (bijvoorbeeld palletklossen) en deels als biomassa gebruikt voor energieopwekking. Hiervoor moet het hout worden gesorteerd en soms bewerkt, zoals demonteren, ontdoen van spijkers/schroeven en schaven.

Een van de doelen is een uitgewerkt en getest businessmodel voor het lokaal upcyclen van huishoudelijk afvalhout. Dit is geen eenvoudige opgave en hier lopen meer circulaire ambachtscentra tegenaan. De vraag die Mooi Werk Nijmegen centraal zet is: Wat heeft de meeste kans: een nieuwe businesscase opzetten of aansluiten bij bestaande? Een andere belangrijke vraag betreft de manier van houtsortering: kan dat het beste aanbodgestuurd, vraaggestuurd of een combinatie van beide?
De deelnemers dachten en discussieerden actief mee tijdens de lunchlezing. Zo vond een groot deel van de deelnemers dat de verwerker/afzet bepalend is voor het op gang krijgen van de keten en dat de nadruk bij een circulair ambachtscentrum meer ligt op de netwerkfunctie dan op een fysieke locatie. Ook werd duidelijk dat hout niet gezien wordt als de makkelijkste stroom om hoogwaardiger her te gebruiken.

Mooi Werk Nijmegen is nog niet klaar met hun casus ‘hout’, en met de nieuw opgedane inzichten uit de lunchlezing gaan ze de verdere uitdagingen oppakken.