Programma Circulaire Economie erkent belang circulair ambachtscentrum

Gepubliceerd op 3 februari 2023

Nederland wil in 2030 de helft minder grondstoffen gebruiken. Maar hoe krijgen we dit voor elkaar? In het vandaag gepubliceerde Programma Circulaire Economie 2023-2030 staan beleidsmaatregelen voor een circulaire economie. Maatregelen die moeten zorgen voor een beter klimaat en minder vervuiling. En ervoor moeten zorgen dat onze spullen leverbaar blijven en langer meegaan. Circulaire ambachtscentra gaan hier een belangrijke rol in spelen, zo valt te lezen in het programma.

Aandacht voor nieuwe businessmodellen

Circulaire ambachtscentra krijgen veel grondstofstromen binnen die ook staan beschreven in het NPCE. Denk aan meubels, textiel en elektrische apparaten. Op dit moment gaat een groot aandeel van de materialen die op de milieustraat binnenkomen naar recycling. Circulaire ambachtscentra kunnen ervoor zorgen dat er minder herbruikbare spullen en materialen in de verbrandingsoven verdwijnen – of worden gerecycled. Ook een van de doelen van de circulaire economie. Dit kan door reparatie van elektrische apparaten en het opknappen van meubels waarbij aandacht is voor nieuwe businessmodellen en retourlogistiek.

Ook kunnen circulaire ambachtscentra een rol spelen bij gedragsverandering door bijvoorbeeld samen te werken met onderwijsinstellingen. Zo leren leerlingen en studenten niet alleen spullen repareren, maar herkennen ze ook herbruikbare spullen. Hierdoor voorkom je dat herbruikbare spullen onnodig op de milieustraat belanden.

In het NPCE komt dit ook terug. Daarom gaat Rijkswaterstaat met Milieu Centraal verder uitzoeken hoe circulaire ambachtscentra hierin nog beter gebruikt kunnen worden. Dit zodat meer inwoners circulaire ambachtscentra weten te vinden.

Speerpunten Programma Circulair Ambachtscentrum

Het circulair ambachtscentrum is een belangrijk onderdeel om de doelen uit het NPCE te halen. Daarom heeft het Programma Circulair Ambachtscentrum als doel om in 2030 een landelijk dekkend netwerk te hebben van circulaire ambachtscentra, ook dit komt terug in het NPCE. Dat doen we met deze vijf speerpunten:

 1. Meer circulaire ambachtscentra
  We stimuleren dat er op meer plekken circulaire ambachtscentra komen. Alleen zo ontstaat een netwerk.
 2. Het circulair ambachtscentrum-concept en de bedrijfsvoering verbeteren en versterken
  We helpen bestaande circulaire ambachtscentra met verbeteren en uitbreiden van hun dienstenpakket. Hiervoor gebruiken we kennis en ervaring uit het netwerk. Hierdoor hergebruiken circulaire ambachtscentra meer spullen en materialen. Ook denken we na over de toekomst van ambachtscentra.
 3. Innovatie: nieuwe diensten toevoegen aan het bestaande concept
  We ontwikkelen nieuwe diensten die circulaire ambachtscentra in het netwerk kunnen toevoegen aan hun dienstenpakket. Voorbeelden zijn samenwerken met mainstream retail, producenten, circulaire diensten en betaalde reparatieservices.
 4. Versterken zichtbaarheid en bekendheid
  We geven bekendheid aan de verschillende activiteiten, producten, geleerde lessen en maatschappelijke relevantie van de circulaire ambachtscentra. Om dit voor elkaar te krijgen organiseren we bijeenkomsten zoals lunchlezingen en publiceren we rapporten. Dit draagt bij aan bijna alle aspecten van de hiervoor genoemde speerpunten.
 5. Monitoren voor sturing
  We meten en volgen de voortgang van de belangrijkste factoren, zoals het aantal verkochte producten, gerepareerde producten en hoeveel is ingezameld. Hiermee kunnen we het programma (bij)sturen en verantwoorden.

Hoe gaan we dit doen?

We houden jullie graag op de hoogte van onze activiteiten, artikelen en publicaties. Niets meer missen? Meld je dan aan voor de nieuwsflits.

Meer weten?

Je kunt natuurlijk het NPCE downloaden (4e bijlage) en bekijken. Ook hebben we een leeswijzer (pdf, 105 kB) voor je gemaakt. Hier kun je terugvinden waar het circulair ambachtscentrum voorkomt in het NPCE. Heb je vragen? Neem contact op met Sabrina van der Linden (sabrina.vander.linden@rws.nl), adviseur circulaire economie.