Stimuleren afzet tweedehands meubels


Om ervoor te zorgen dat hergebruik toeneemt, is het belangrijk dat de vraag naar deze producten groeit. In het huidige onderzoek (pdf, 7.8 MB) hebben we in kaart gebracht wat belemmeringen zijn van consumenten om te kiezen voor tweedehands meubels en hebben we inzicht gekregen in kansrijke aangrijpingspunten om verschillende doelgroepen te bereiken. Met als doel dat de afzet van meubels via o.a. Circulaire Ambachtscentra wordt vergroot en dat het aanbod van tweedehands meubels beter aansluit op de vraag naar tweedehands meubels. Gedragsbureau Dijksterhuis en van Baaren heeft hiervoor vier verschillende doelgroepen geïnterviewd en op de uitkomsten een gedragsanalyse toegepast. Dit zijn de doelgroepen studenten, starters, bedrijven die meubels inkopen en het Centraal Orgaan Asielopvang. Deze analyse geeft inzicht in belemmeringen om het gewenste gedrag uit te voeren. En biedt aanknopingspunten om gerichte interventies in te zetten voor de specifieke doelgroepen. Naast het onderzoeksrapport heeft D&B een beleidsadvies (pdf, 2.2 MB) ontwikkeld en hebben we voor Studentenhuisvestingsorganisatie (pdf, 140 kB), Markplaats-platforms (pdf, 141 kB) en Kringlopen (pdf, 182 kB) een infographic gemaakt waar kansrijke interventies voor specifieke doelgroepen iets verder worden toegelicht.

Online lunchlezing

Benieuwd naar de onderzoeksresultaten, het beleidsadvies en de mogelijke interventies? Schrijf je dan in voor de online lunchlezing op 10 juni 2024 van Stefan van der Wal (RWS), adviseur gedrag, zwerfafval en circulaire economie en opdrachtgever van het onderzoek.