De noodzaak voor transitie


In 2030 wil Nederland 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. Voor rubber- en kunststoffen is dit nader uitgewerkt in de Transitieagenda Kunststoffen.

De noodzaak

Deze pagina moet nader worden ingevuld.