Programma Circulaire ambachtscentra


Wat willen we bereiken?

Het doel van het programma is om in 2030 in Nederland een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra te hebben en daarmee hergebruik en reparatie te bevorderen. Een circulair ambachtscentrum combineert de functies van een milieustraat, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats, waardoor spullen en materialen langer in gebruik blijven en onnodig storten en verbranden wordt voorkomen.

Subsidie

In 2019 en 2020 stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidie beschikbaar voor circulaire ambachtscentra. Hiermee krijgen de circulaire ambachtscentra in Nederland een flinke impuls. In totaal ondersteunt het ministerie nu 32 initiatieven in 59 gemeenten, met in totaal 4,8 miljoen inwoners.
Het is nog niet bekend of er dit jaar weer subsidie verleend gaat worden. Houd hiervoor de nieuwsflits in de gaten.

Prijswinnaars 2019 en 2020

Lunchbijeenkomsten

In 2021 organiseren we vanuit het programma Circulaire Ambachtscentra een reeks lunchbijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij een circulair ambachtscentrum.

• Eerste lunchlezing 25/01: Hoe betrek je jongeren?
• Tweede lunchlezing 26/4: 
   'De impact van circulaire ambachtscentra meten'

Leernetwerk

We delen kennis en ervaring in het leernetwerk van partijen die subsidie hebben ontvangen. De bijeenkomst op 18 maart 2021 stond in het teken van kennismaken en -uitwisselen tussen de initiatiefnemers uit de prijsvragen van 2019 en 2020. Het programma was gericht op ontmoeting, inspiratie, de toekomst en het versterken van het leernetwerk. De presentaties werden verzorgd door Guus Van den Berghe (RWS (Rijkswaterstaat) (Rijkswaterstaat), Lisanne Dols (Amersfoort) en Remko Verhaagen (Rotterdam).

Lees ook het verslag van de startbijeenkomst op 05/09/2019 (pdf, 1.4 MB)

Samenwerking

In het programma werkt Rijkswaterstaat samen met diverse partijen:

  • De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN)
  • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten))
  • Nederlandse Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD)
  • Stichting Repair Cafe