Het programma


Het doel van het programma is om in 2030 in Nederland een landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra te hebben en daarmee hergebruik en reparatie te bevorderen. Een circulair ambachtscentrum combineert de functies van een milieustraat, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats, waardoor spullen en materialen langer in gebruik blijven en onnodig storten en verbranden wordt voorkomen.

Subsidie

Om gemeenten te stimuleren was het ook dit jaar weer mogelijk een subsidieaanvraag te doen. Via de subsidieregeling stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in totaal 1,0 miljoen euro beschikbaar. De best beoordeelde plannen krijgen een subsidie van maximaal 50.000 euro (inclusief BTW). De subsidieregeling liep dit jaar tussen 1 en 31 oktober.

Subsidieregeling

2021

19 Gemeenten ontvangen subsidie om een circulair ambachtscentrum op te zetten

Leernetwerk

Sinds 2019 ontvingen al 74 circulaire ambachtscentra in Nederland subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat subsidie. Deze partijen zijn belangrijk voor het Kennisnetwerk Circulaire Ambachtscentra. Want zij pionieren, timmeren aan de weg en lopen tegen knelpunten aan. In regiobijeenkomsten zetten we de gemeenten die een subsidie hebben ontvangen bij elkaar en bespreken we de voortgang.

Prijswinnaars 2019, 2020 en 2021

Samenwerking

In dit programma werkt Rijkswaterstaat samen met De Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN), Vereniging Nederlandse Gemeenten, Nederlandse Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD) en Stichting Repair Cafe.