Start nieuwe subsidieregeling opzetten circulair ambachtscentrum


Nieuwsflits Circulaire Ambachtscentra 30 september 2022

Via deze nieuwsflits houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws rondom het programma Circulaire Ambachtscentra. Omdat u voor dit onderwerp een contact van ons bent, ontvangt u deze nieuwsflits.

Start nieuwe subsidieregeling opzetten circulair ambachtscentrum

Nederland streeft naar een volledige circulaire economie in 2050. Gemeenten kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren door een circulair ambachtscentrum op te zetten.

Om gemeenten te stimuleren is het ook dit jaar weer mogelijk een subsidieaanvraag te doen. Via de subsidieregeling stelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in totaal 1,0 miljoen euro beschikbaar. De best beoordeelde plannen krijgen een subsidie van maximaal 50.000 euro (inclusief BTW). De subsidieregeling loopt dit jaar tussen 1 en 31 oktober. Ook gemeenten die in eerdere ronden al een financiële bijdrage hebben ontvangen kunnen weer deelnemen.

In 2019, 2020 en 2021 stelde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al subsidies beschikbaar voor het geven van een extra impuls aan circulaire ambachtscentra. Zo zijn er al 74 gemeenten ondersteund en verspreiden de circulaire ambachtscentra zich duidelijk als een olievlek over het land.

Waar moet het plan aan voldoen?

In de nieuwe gemeentelijke plannen moeten minimaal de vijf pijlers van een circulair ambachtscentrum (milieustraat, kringloop, reparatie, sociaal en onderwijs) samenkomen. Dit jaar wordt er nadrukkelijker gekeken worden naar de praktische uitvoerbaarheid, de mate waarin andere gemeenten betrokken zijn en hoe burgers/consumenten betrokken worden bij de realisatie.

Meedoen?

De subsidieregeling is op 29/09/2022 gepubliceerd in de Staatscourant. De 'Toelichting bij aanvraag subsidie Circulaire Ambachtscentra 2022' en het 'Aanmeldformulier' staan vanaf maandag op de website.

In het programma Circulaire Ambachtscentra werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen met de NVRD, VNG en BKN en Stichting Repair Café aan Circulaire Ambachtscentra. Informatie of vragen? Vul dan het contactformulier in of bel met onze helpdesk: 088-3770030.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.