Vooruitkomen doe je samen


Uitkomsten vragenlijst kennisbehoefte CA’s

Van november tot februari stond er een vragenlijst open over de kennisbehoefte van CA’s en de toegevoegde waarde van het programma. 42 mensen hebben onze vragenlijst ingevuld. Heel erg bedankt daarvoor! Deze groep bestond uit 15 mensen in de ontwikkelfase ‘verrichten en gevorderd’ (ook wel koplopers genoemd) en 20 mensen in de fase ‘richten en inrichten’ (ook starters genoemd). Daarvan waren 21 mensen werkzaam bij een gemeente en 15 direct werkzaam bij een circulair ambachtscentrum.

Koplopers willen sparren op eigen ontwikkelingsniveau

Een belangrijke aanleiding voor de vragenlijst was om te peilen of er behoefte is aan een koplopergroep. Veel koplopers worden gevraagd om hun kennis te delen, maar tijdens bijvoorbeeld regiobijeenkomsten hoorden we regelmatig dat er onvoldoende mogelijkheid is om op eigen ontwikkelniveau te sparren.

“Wij worden erg vaak uitgevraagd om onze kennis te delen, maar dit kost veel tijd en levert vaak geen geld op. Dit is erg lastig aangezien er in die tijd wel geld verdiend moet worden.” (quote koploper)

Opschalen en doorontwikkelen

Specifieke vragen, onderwerpen of belemmeringen die spelen bij koplopers gaan veelal over het opschalen en doorontwikkelen van het CA. Iemand verwoordt dit treffend met de uitdrukking: “van pionieren naar borgen”, bijvoorbeeld als het gaat over het netwerk of het inbedden van CA’s in gemeentelijke beleidsplannen.

87% van de koplopers wil starten met een koplopergroep

De helft van de koplopers heeft het gevoel voldoende te kunnen sparren. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat er wel degelijk behoefte is aan een koplopergroep. 13 van de 15 respondenten is hier voorstander van. Het gros (90%) daarvan is ook bereid om naar een CA te reizen of het eigen CA open te stellen voor een verdiepende sessie. Ook online meeten behoort tot de gewenste opties. We faciliteren daarom vanuit Programma Circulair Ambachtscentrum binnenkort een online vergadering om deze groep gezamenlijk op te zetten. We hebben de koplopers via e-mail benaderd met een uitnodiging voor de start van de koplopergroep. Ben jij koploper en heb je geen mail ontvangen? Laat hier je gegevens achter.

De zoektocht van het startende CA

Starters zijn in de breedte zoekende en hebben vragen over onderwerpen die passen bij deze ontwikkelfase. Vragen zijn bijvoorbeeld: Wie past binnen het netwerk? Hoe bestendig is de samenwerking? Waar ligt eigenaarschap? Hoe krijg je de financiën rond voor een nieuwe locatie? Hoe krijg je een sluitende businesscase? Wat is de beste volgorde van stappen? En hoe zit het met de wetgeving rondom afval?

Starters hebben ook behoefte om te sparren

Starters hebben meer dan koplopers iemand beschikbaar om mee te sparren, maar er zitten wel wat kanttekeningen aan. Sommige starters hebben bijvoorbeeld het gevoel dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt, of dat het financieel gezien lastig vergelijken is tussen verschillende CA’s.

Online sessies voor starters

Het afgelopen jaar heeft Programma Circulair Ambachtscentrum een Startersgids ontwikkeld en hier tweemaal een online kennissessie over georganiseerd. Op basis van de inzichten uit de vragenlijst zullen we dit jaar deze online kennissessies opnieuw organiseren. We zullen die dit keer wat breder insteken en vooral richten op de aansluiting tot het netwerk van circulaire ambachtscentra. Daarnaast zullen we informatie delen om deze CA’s op weg te helpen. Welke informatie is al voorhanden? En bij wie kun je waarmee terecht? Ook komen CA’s in contact met andere startende CA’s in deze sessie.

Toegevoegde waarde programma CA

Op de vraag over de toegevoegde waarde van het programma worden verschillende antwoorden aangedragen. Een greep uit de antwoorden: agendasetting bij bijvoorbeeld gemeenten, maar ook kleinere gemeenten op weg helpen. Samenwerkingsverbanden, het verbinden onderling en met andere partijen. Voorbeelden inzichtelijk maken en een landelijke link naar stimulerings- en financieringsbronnen. Het faciliteren van bijeenkomsten en bijdragen aan kennisontwikkeling. En ook input aanleveren voor beleidsontwikkeling. We zien deze antwoorden als een bevestiging dat we op de goede weg zijn, maar we nemen de tips ter harte!

Communicatie en kanalen

De overzichtskaart met CA’s wordt goed gebruikt. Ook de website wordt gebruikt als informatiekanaal onder de leden, evenals de nieuwsbrief. LinkedIn wordt de laatste tijd wat minder actief gebruikt, maar onze Whatsapp-groep groeit. We zien in ieder geval dat de ‘Aan de slag’ en de ‘Good practices’ pagina’s van de website goed gelezen worden, dus daar zetten we verder op in dit jaar.

Contact

We blijven scherp op welke initiatieven er plaatsvinden en voor wie, zodat er niet te veel door elkaar loopt. Heb jij een mening of ervaar je iets anders? Blijf dan gewoon met ons in gesprek!