Onderwijs


In een circulair ambachtscentrum wordt de focus verlegd van het recyclen van afval naar producthergebruik. Hier horen 'circulaire vaardigheden' bij. Om deze een prominente plek te geven in de kringloopeconomie is samenwerking met het onderwijs onmisbaar.

Van elkaar leren

Het is belangrijk dat leerlingen over de waarde van tweedehands spullen leren, ze het nut van repareren zien en anders gaan denken over 'spullen'. Daarnaast kan een circulair ambachtscentrum weer leren van de leerlingen, de frisse blik op oude materialen gebruiken waar iets nieuws van gemaakt kan worden, en ze kunnen de circulaire vaardigheden overbrengen op de volgende generaties. Lees de Column in de Volkskrant.

Succesvolle samenwerking met scholen

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo (BUCH-gemeenten) willen de hoeveelheid restafval van inwoners flink omlaag brengen. Daarom onderzoeken ze de haalbaarheid van een Circulair Ambachtscentrum. Binnen het Circulair Ambachtscentrum werken de BUCH-gemeenten al een tijdje succesvol samen met een aantal onderwijsinstellingen. Benieuwd wat ze doen?

In de praktijk

Upcycle centrum Almere laat kinderen CE beleven

Het Upcycle centrum in Almere is dé plek waar producthergebruik hoog in het vaandel staat. De kringloopwinkel, een reparatiewerkplaats en de milieustraat worden hier met elkaar verbonden. Zo wordt het onnodig weggooien van grondstoffen en materialen voorkomen. 
Leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs worden hierbij betrokken.

Onderwijs en kringloop: een goede match

Elke type onderwijsinstelling kan baat hebben bij deelname aan een circulair ambachtscentrum. Het netwerk WaardeRing in Zwolle neemt leerlingen en studenten mee in het nieuwe denken, zodat er straks leerlingen en studenten uitrollen die circulariteit al goed in de genen hebben. Op die manier krijg je de transitie heel goed op gang.

Goed om te weten

Inspiratie voor repareren

Waarom is repareren essentieel in een duurzame, circulaire samenleving? En waarom moet het aanleren van reparatievaardigheden zo spoedig mogelijk weer een plaats krijgen op school, te beginnen op het vmbo?

Op Repareren.nu laten elf betrokkenen hun licht schijnen over repareren als nieuw beroepsgericht keuzevak op het vmbo. Ze doen dat vanuit het onderwijsveld, de rijksoverheid, gemeenten, bedrijven, Repair Cafés en circulaire ambachtscentra.