Leernetwerk


Leernetwerk: Kennis en ervaring uitwisselen

Het opzetten of uitbreiden van een circulair ambachtscentrum is in de eerste instantie pionieren:

  • Wie neemt het voortouw?
  • Bij welke partijen zit positieve energie?
  • Met welke productgroepen ga je aan de slag en op welke manier is hergebruik het beste te realiseren?
  • Hoe creëer ik een goede afzetmarkt voor mijn producten en waar moet ik beginnen?

Deze vragen worden op veel plekken gesteld en in sommige gemeenten al beantwoord. Door kennis en ervaring uit te wisselen in het leernetwerk, komen we steeds meer te weten over het reilen en zeilen van een circulair ambachtscentrum.

Terugblik Leernetwerkbijeenkomst 18 maart 2021

De eerste geslaagde bijeenkomst op 18 maart stond in het teken van kennismaken en -uitwisselen tussen de initiatiefnemers uit de prijsvragen van 2019 en 2020. Het programma was gericht op ontmoeting, inspiratie, de toekomst en het versterken van het leernetwerk. De presentaties werden verzorgd door Guus Van den Berghe (RWS (Rijkswaterstaat) (Rijkswaterstaat)), Lisanne Dols (Amersfoort) en Remko Verhaagen (Rotterdam).

>> Naar het verslag

>> verslag startbijeenkomst leernetwerk 19 september 2019 (pdf, 1.4 MB)

Bijeenkomsten 2021

In 2021 organiseren we vanuit het programma Circulaire Ambachtscentra een reeks lunchbijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij een circulair ambachtscentrum.