Leernetwerk


Leernetwerk: Kennis en ervaring uitwisselen

Het opzetten of uitbreiden van een circulair ambachtscentrum is in de eerste instantie pionieren:

  • Wie neemt het voortouw?
  • Bij welke partijen zit positieve energie?
  • Met welke productgroepen ga je aan de slag en op welke manier is hergebruik het beste te realiseren?
  • Hoe creëer ik een goede afzetmarkt voor mijn producten en waar moet ik beginnen?

Deze vragen worden op veel plekken gesteld en in sommige gemeenten al beantwoord. Door kennis en ervaring uit te wisselen in het leernetwerk, komen we steeds meer te weten over het reilen en zeilen van een circulair ambachtscentrum.

Verslag startbijeenkomst leernetwerk

Op 5 september 2019 was de startbijeenkomst ‘Leernetwerk Circulaire Ambachtscentra’. Volgend op de prijsvraag is er een leernetwerk opgestart met als doel vraagstukken beantwoorden, kennisdeling en andere gemeenten een impuls te geven om ook aan de slag te gaan met het opzetten van een circulair ambachtscentrum.

In dit verslag (pdf, 1.4 MB):

  • een korte sfeerimpressie,
  • een overzicht van de vragen en oplossingen uit de werksessies en
  • een vooruitblik hoe het leernetwerk in de toekomst vormgegeven gaat worden.

Bijeenkomsten 2021

Dit jaar organiseren we vanuit het programma Circulaire Ambachtscentra een reeks lunchbijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij een circulair ambachtscentrum.